Kristiansund: +47 71 58 88 00    Hammerfest: +47 78 41 88 21    Benor: + 47 71 52 32 10

GLAD-NYHET : PRESSEMELDING


                                   

 

 

PRESSEMELDING

 

PRESSEMELDING - SONGA.pdf

 

 

SONGA OFFSHORE har tildelt Oss-nor i samarbeid med ASCO Norge en avtale om logistikk og tekniske tjenester for basene Kristiansund, Sandnessjøen og Hammerfest. Avtalen løper i 3 + 1 + 1 år.

 

Den første riggen Songa Encourage kommer til Norskehavet ca.15 april og den andre riggen Songa Enabler kommer til Barentshavet med base i Hammerfest fra medio august 2016. Begge riggene skal bore for Statoil.

 

 

Både Oss-nor og ASCO Norge har kontrakter med andre rigg- og oljeselskaper som dekker de tre basene fra før.

 

 

Selskapene ser betydelige synergier for å kunne tilby mer kostnadseffektive løsninger for oljeindustrien i Norge, gjennom et strategisk samarbeid; Forsyningsbase-/ logistikkløsninger, tekniske mekaniske tjenester, innen vedlikehold av boreutstyr, risersystem med tilhørende tjenester.

 

 

Oss-nor konsernet eies i sin helhet av familien Wærnes i Kristiansund og har en årlig omsetning på ca. 180 mill. med 120 ansatte.

 

 

ASCO Norge as eies av Asco Group, UK som er ett av verdens største logistikkselskaper. Selskapet har i tillegg til overnevnte, baser i Stavanger og Farsund. ASCO har en årlig omsetning på kr 400 mill. og 150 ansatte.

 

Alle ASCO sine baser gjøres tilgjengelig for Oss-nor sine tjenester.

 

 

 

Kristiansund 05.04.2016

 

 

Oss-nor as                                                                            Asco Norge as

 

Arnt A.Wærnes                                                                   Runar Hatletveit

 

Styreleder                                                                            Admin. Direktør

 

 

Tlf.95703206                                                                       tlf.94874800

 

 


Oss-nor Kristiansund

  Call us: +47 71 58 88 00
post@ossnor.no