Artikkel i TK

Omtale av Oss-nor as i Tidens Krav

http://www.tk.no/nyheter/olje-og-energi/naringsliv/har-investert-stort-i-maskin-som-skrur-sammen-ror/s/5-51-113047

Oss-nor har lagt sju millioner i flunkende nytt utstyr.

Vi går inn det såkalte gaugerommet, et lite rom fullt av datautstyr hvor klokker og måleinstrumenter blir kalibrert. Stein Arne Schnell lukker fort døra bak oss.

– Instrumentene her inne er sensitive for temperatur, sier han.

Det er på et ekstremt detaljnivå Oss-nor må jobbe for å levere det kundene ønsker. Selskapet har nylig investert sju millioner kroner i en maskin som setter sammen komponenter. For selskapene som borer på sokkelen, er det billigere at jobber blir gjort på land, og ikke ute på riggene.

– Om ikke den største, så er det ingen lignende maskiner som er større enn denne i Norge. Vi er konkurransedyktige på noe ikke mange kan levere. Grunnen til at vi investerer nå er strengere krav og at vi vil fortsette å være en ledende leverandør, sier Schnell, som er daglig leder i Oss-nor.

Etterspørsel

Selskapet har hatt en lignende maskin i 15 år, men med mindre kapasitet og styrke. Behovet kom på etterspørsel fra kundene.

Banalt sett kan man si at maskinen skrur sammen rør, men da med ekstrem presisjon og pinlig nøyaktighet. Maskinen er koblet til en datamaskin som blir foret med data, 3.000 avlesninger per runde. Maskinen kan også tilpasse seg ut i fra størrelsen på rørene.

– Markedet etterspør mer og mer kraft. Vi må ha et høyere moment, da brønnene blir tøffere, går dypere, og det er større krav til materialet, tilføyer avdelingsleder i rørsenteret, Roar Gils.

– Til tross for at det er en veldig kraftig maskin er den veldig nøyaktig. Operatørene er grundig opplært, både internt og eksternt. Hvis man feiltolker dataene kan det føre til at rørene ikke blir riktig skrudd sammen, sier Gils.

Møysommelig

For at det som blir sendt ut igjen fra Oss-nor sitt verksted skal være i riktig tilstand må det sjekkes minst av to ansatte, og en av dem må være en «champion», altså en som har fagbrev og har jobbet innen det fagfeltet i minst tre år.

– Mye av det vi driver med er metallurgi. Man må vite at man ikke skrur sammen to metaller som ikke tåler hverandre. En urmaker blir en grovsmed i forhold, forklarer Gils.

Han viser fram en kobling i et oljerør.

– Koblingene er belagt med kobber, som er mellom 8 til 12 mikrometer tykt. Til sammenligning er en plastpose du kjøper på Rema 60 mikrometer tykt. Her hjelper det ikke å måle med tommestokk.

Trykk og temperatur

Presisjonen er viktig for at utstyret skal tåle store naturkrefter når det er i bruk.

– Brønntrykket på for eksempel Kristin-feltet er på 950 bar, som er blant det høyeste på norsk sokkel. I brønnene er det voldsomme trykk- og temperatursvingninger. På bunnen av havet kan temperaturen være en til to grader, mens i selve brønnen kan det være 150 grader, forteller Schnell.

Oss-nor har en rekke «lokale» kontrakter, blant annet på Nyhamna-anlegget, men jobber også internasjonalt.

– Vi fikk rør hit fra Italia som vi maskinerte her, som så ble sendt til Uruguay. Dette gjennomførte vi for et argentinsk selskap, sier Schnell.

Tone Ingeberg Sakshaug