JUBILEUMSFEIRING

Arnt Wærnes og Tone Ingeberg inviterer hele byens befolkning på jubileumsfeiring med historisk sus på sundbåten.

35 år som lokalt eid bedrift i oljeindustrien er en anselig alder. Styreleder i Oss-nor Arnt Wærnes, startet forretning helt tilbake i 1963, da med bilrekvisita, gummi og batteri.

Nå er de blitt 70 ansatte med spisskompetanse innen vedlikehold av rør og ventiler, lokalisert i Nergata, på Vestbase og Melkvika i Kristiansund, samt i Hammerfest.

– Jeg har aldri vært fristet til å selge. Aldri. Hvordan kan man da klare å bygge opp noe?, spør Wærnes.

Gründerånden med langsiktighet og lokal tilhørighet er innprentet i bedriftskulturen.

– Visjonen er å skape en god og trygg arbeidsplass i et godt samspill med nærmiljøet.

Bedriftens planer for jubileumsfeiring speiler den sterke lokale tilhørigheten.

– Vi ønsker å gi noe tilbake til hele byens befolkning med en jubileumsfeiring, sier markedssjef Tone Ingeberg.

Førstkommende tirsdag, den 8. mai, spanderer Oss-nor billetten på sundbåten. Hele dagen, fra første til siste avgang. Mellom 14 til 16 vil ansatte fra Oss-nor være om bord og sørge for servering med kaffe og kaker. Operaen stiller med underholdning.

Vil ha framsnakking
– Invitasjonen gjelder for absolutt alle. Det er meldt sol og knallvær.

Det blir feiring med historisk sus, sier Ingeberg: – Det er jo to gamle travere som kommer sammen i Oss-nor og sundbåten.

– Historia til bedriften står i boka vi deler ut om bord, sier Wærnes.


– Vår fremste styrke er dyktige ansatte som bosetter seg i Kristiansund. Gjennom 35 år har vi utviklet spisskompetanse og er et hestehode foran som lokal leverandør.

Virksomheten har samarbeid med både store og små aktører i petroleumsbransjen. Shell sine utviklingskontrakter stimulerte oppbygginga av lokalt kompetansemiljø.

– Vi må framsnakke petroleumsrelaterte utdanningstilbud. Vår framtid er tuftet på at lokal ungdommen søker seg til oljebransjen.

For å få kloke hoder og flittige hender til å trives og bli boende er det viktig for Oss-nor å bidra til å gjøre byen attraktiv. De lover fortsatt støtte til kultur og idrettsliv i lokalsamfunnet.

– Jeg håper alle blir med og framsnakker oljebransjen. Oss-nor skal holde koken i minst 35 år til, smiler Wærnes.

 

 Av Trond Hasselø

Tone Ingeberg Sakshaug